X

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR

 

İsbu sözlesme bir tarafta Bebek mah. Cevdet pasa cad. Akça Apartmanı no:55 iç kapı no:1 Besiktas/ İstanbul

adresinde ikamet eden Yamurr Toprak sahıs firması  (Bundan böyle SATICI olarak anılacaktır) ile diger tarafta {SATIS_TESLIMAT_ADRES} adresinde ikamet eden {UYE_AD} {UYE_SOYAD} (bundan böyle ALICI olarak anılacaktır) arasında akdedilmistir. ısbu sözlesmede belirtilen adresler, tarafların yasal tebligat adresleri olup, aksi açıkça yazılı olarak bildirilmedikçe isbu adreslere yapılan tebligatlar geçerli olur.

 

SATICI

Ünvanı : Yağmur Toprak

E-mail : info@springaffair.co

 

ALICI

Adı/soyadı/Ünvanı : {UYE_AD} {UYE_SOYAD}

Adresi : {SATIS_TESLIMAT_ADRES}

Telefon : {UYE_TELEFON}

Email : {UYE_EMAIL}

 

MADDE 2- KONU

 

Isbu sözlesmenin konusunu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.springaffair.co adresinde bulunan internet magazasından

SATICI’nın tescilli markası olan Spring Affair Markalı ürünleri, elektronik ortamda siparisini yaptıgı ve www.springaffair.co  adresli site üzerinde asagıda nitelikleri ve satıs fiyatı belirtilen ürün(ler)in satısı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözlesmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri geregince tarafların karsılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi ve hüküm altına alınması olusturmaktadır.

 

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

 

Ürün(ler)in Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Satıs Bedeli www.springaffair.co adresli site üzerinde ve Siparis Bilgileri & Detaylarında nitelikleri belirtildigi gibi olup bu bilgiler ALICI tarafından da onaylanmıstır.

 

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

 

4.1- ALICI, www.springaffair.co internet sitesinde satısa arzedilen sözlesme konusu ürünün www.springaffair.co adresli site üzerinde belirtilen ve yukarıda yer alan temel nitelikleri, satıs fiyatı, fiyatların geçerlilik süresi ve ödeme sekli ile teslimata iliskin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi oldugunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdigini beyan eder.

 

4.2- Sözlesme konusu ürün/ürünler, yasa ve yönetmeliklerle belirlenen siparişin SATICI’ya ulasmasını takip eden 30 (otuz) günlük süreyi asmamak kosulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerlesim yerinin uzaklıgına baglı olarak internet sitesinde yer alan ön bilgiler içinde açıklanan süre içerisinde ALICI’nın yukarıda yazılı adresine veya siparis sırasında açıkça belirtmis oldugu ve asagıda gösterilen teslimat adresindeki kisi(ler)/kurulusa teslim edilir.

 

Kargo Ücreti belirtilmis özel haller dısında (kampanyalar vb...) alıcı tarafında karsılanacaktır.

 

4.3- Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi asamasında karsılasacagı her türlü sorun nedeniyle, siparisi verilen ürünün ALICI’ya teslim

edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

 

Siparisi verilen ürünün, teslimat adresindeki ALICI tarafından teslimatının kabul edilmemesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

 

4.4- SATICI, sözlesme konusu ürünün saglam, eksiksiz, sipariste belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

 

4.5- Sözlesme konusu ürünün teslimatı için isbu sözlesmenin imzalı ya da ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmıs nüshasının SATICI'ya ulastırılmıs olması ve bedelinin SATICI tarafından belirlenen ödeme sekli ile tam ve eksiksiz olarak ödenmis olması sarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülügünden kurtulmus kabul edilir.

 

4.6- Banka havalesi ya da EFT yoluyla verilen siparislerin, SATICI tarafından isleme alınma tarihi, siparisin verildigi tarih degil, ödemenin, SATICI’nın banka hesaplarına ulastıgının görüldügü tarihtir.

 

Tüketici, banka havalesi ya da EFT yoluyla verdigi siparislerde, 1 hafta içinde ödemeyi gerçeklestirmedigi durumda Satıcı’nın siparisi iptal edecegini kabul eder.

 

4.7- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir sekilde yetkisiz kisilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kurulusun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI' ya teslim edilmis olması kaydıyla ürünün bildirimi takip eden en geç 3 (üç) gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

 

4.8- SATICI mücbir sebepler gibi olaganüstü durumlar ve/veya teknik sebepler nedeni ile sözlesme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparisin iptal edilmesi, sözlesme konusu ürünün varsa emsali ile degistirilmesi ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi hususundaki seçimlik haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparisi iptal etmesi halinde kredi kartının ait oldugu bankaya gerekli bildirim yapılarak ödedigi tutarın iadesi saglanır.

 

4.9- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerden arızalı veya bozuk olanlar, garanti sartları ve süreleri içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karsılanacaktır.

4.10- ALICI tarafından satın alınan ürün/ürünler özgün tasarımlar olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında korunmaktadır. ALICI ürünleri tamamen ve/veya kısmen kopyalayamaz ya da tasarımları ticari amaçla baska yerde kullanamaz. ALICI isbu sözlesme ile satın aldıgı ürünü yukarıda yasaklanan sekillerde veya hukuka aykırı herhangi bir sekilde haksız olarak kullanmayacagını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde dogabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk ALICI’ya ait olup, SATICI’nın söz konusu haksız kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

 

4.11- Çesitli sebeplerle, siparis verilen ürünlerin üretimi mümkün olmayabilir. SATICI, siparis konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlastıgını ileri sürerek, sözlesme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu, sözlesmeden dogan ifa yükümlülügünün süresi dolmadan ALICI’ya bildirir. Ödemis oldugu bedel ve borç altına sokan tüm belgeleri 10 gün içinde ALICI’ya iade eder.

 

4.12- ALICI www.springaffair.co  İnternet sitesinden alısveris yaptıgında, bunun kisisel kullanım amaçlı bir alısveris oldugunu, yeniden satıs ya da herhangi bir diger ticari kullanım amaçlı olmadığını kabul etmiş olur.

 

4.13. ALICI ve SATICI isbu sözlesmenin basında bahsedilen yazısma adreslerinin geçerli tebligat adresi oldugunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacagını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 5- CAYMA HAKKI

 

ALICI, isbu sözlesmenin 6. maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere sözlesme konusu ürünün kendisine veya gösterdisi adresteki kisi(ler)/kurulusa tesliminden itibaren 5 (bes) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya www.springaffair.co sitesinde belirtilen iletisim formu, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması sarttır. Satıcı, kendisine bu sekilde bir bildirimde bulunulmadan yapılan iadeleri kabul etmeme hakkına sahiptir. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kisiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya iade gönderildigine iliskin kargo teslim tutanagı örnegi ile fatura aslı, irsaliye, sertifika, sigorta formları, ürün kutusu, ambalajı gibi kendisine gönderilen tüm evrak ve materyalleri iadesi zorunludur. Bu belgelerin tam ve eksiksiz olarak SATICI’ya ulasmasını takiben iade sartlarının yerine getirilip getirilmedigi SATICI tarafından incelenir. İade onaylanırsa, ürün için ödenmiş olan meblagın tamamı 10 (on) gün içinde hangi yolla ödendiyse / eft, havale, kredi kartı) aynı yoldan iade edilir. SATICI tarafından inceleme yapılan iade ürünlerde tespit edilen hasar, eksik v.b. gibi maddi kayıplar müsteriye rapor edilir ve gerekli maddi kesinti yapılarak para iadesi yapılır. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karsılanır. İade gönderimi sırasında, kargo firmalarından, ya da iade islemini gerçeklestiren ALICI’dan kaynaklanan sebeplerle, ürün ve ürünle birlikte gönderilen evrak ve materyallerde meydana gelen bozulma ya da benzeri deger kaybettirici her türlü durumun sorumlulugu iadeyi gerçeklestiren ALICI’ya aittir.

 

Ürünlerde üretimden kaynaklanan tamiri mümkün olmayan hasarlarda kosulsuz ürün degisikligi ve süresi içinde cayma hakkı müşteriye aittir. ALICI bu durumda hasar dolayısıyla bedel indirimi talep edebilir. Hatalı kullanım, kaza, kullanımdan kaynaklanan eskime veya deformasyon gibi kullanıcı kaynaklı oluşan ürün hasarları bu kapsama dâhil degildir.

 

ALICI ya da 3. kisi, ürün iadesiyle birlikte, kendisine gönderilen fatura, irsaliye, sertifika, sigorta formları, ürün kutusu, ambalajı ve diger tüm evrak ve materyalleri, eksiksiz olarak SATICI’ya göndermekle yükümlüdür. Fatura aslı gönderilmeyen ürünlerin KDV’si ve varsa diger yasal yükümlülükleri iade edilmez. İade gönderimi sırasında, kargo firmalarından, ya da iade islemini gerçeklestiren ALICI’dan kaynaklanan sebeplerle, ürün ve ürünle birlikte gönderilen evrak ve materyallerde meydana gelen bozulma, hasar ya da benzeri deger kaybettirici her türlü durumun sorumlulugu iadeyi gerçeklestiren ALICI’ya aittir.

 

MADDE 6- UYUSMAZLIK HALİNDE YETKİLİ MAHKEME

 

İsbu sözlesmenin uygulanmasından dogacak uyusmazlıklarda Sanayi ve Ticaret Bakanlıgı’nca ilan edilen degere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerlesim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

İşbu sözlesme elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmistir. İsbu sözlesmede düzenlenmemis hususlarda 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

 

SATICI

YAĞMUR TOPRAK

 

ALICI

Adı/Soyadı : {UYE_AD} {UYE_SOYAD} 

Tarih :  {SIPARIS_SAAT}

Teslimat Adresi:  {SATIS_TESLIMAT_ADRES}